Wszystkie osoby korzystające z naszych usług prosimy o zapoznanie się z zasadami profilaktyki i bezpieczeństwa obecnie obowiązującymi w Unikatonii.

OTWARCIE GABINETÓW KOSMETYCZNYCH UNIKATONII
ZASADY OGÓLNE:

 1. Zapisy na zabiegi ruszają od poniedziałku od godziny 10 pod numerami tel: 76 746 34 80  i  721 203 044 lub mailowo pod adresem: info@unikatonia.pl.
 2. W dniu poprzedzającym planowaną wizytę personel skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia wizyty.
 3. Ważne! Personel w trakcie rozmowy pyta, klienta o to, czy:
  • występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną?
  • jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny?
  • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie?
  • w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji?
  .Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań Klient odpowie twierdząco, wówczas nie może przyjść na umówioną wizytę. W przypadku braku udzielenia powyższych informacji przez Klienta mamy prawo odmówić realizacji usługi.
 4. Przyjmujemy tylko osoby zdrowe.
 5. Ograniczamy liczbę Klientów w Unikatonii – przyjmujemy ich w odpowiednich odstępach czasowych.
 6. Zrezygnowaliśmy z poczekalni. Zabiegi są umawiane w odpowiednich odstępach tak, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w Unikatonii w tym samym momencie.
 7. Zachowujemy bezpieczną odległość.
 8. Klientów prosimy o noszenie maseczek, rękawiczek jednorazowych i/lub dezynfekcję rąk.
 9. Dbamy o naszą przestrzeń. Wprowadziliśmy elementy wyposażenia zapewniające dodatkowe bezpieczeństwo naszym Klientom.
 10. Używamy akcesoriów i tekstyliów jednorazowych lub wielorazowych odpowiednio zdezynfekowanych.
 11. Nie serwujemy kawy/herbaty – wyjątek to woda w jednorazowych opakowaniach.
 12. Nie używamy telefonów komórkowych.
 13. Preferujemy płatność w sposób bezkontaktowy.
 14. Regularnie dezynfekujemy powierzchnie kontaktowe, takie jak klamki, blaty itp.
 15. Dezynfekujemy po każdym Kliencie wszystkie przestrzenie, narzędzia, urządzenia, pomieszczenia.
 16. Stosujemy się do wszystkich wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla branży beauty.

 

ZASADY DLA KLIENTÓW REALIZUJĄCYCH USŁUGĘ

 1. Na zabieg należy przyjść punktualnie, nie później, nie szybciej – zrezygnowaliśmy z poczekalni.
 2. Przy recepcji może znajdować się tylko jedna osoba.
 3. Przy recepcji należy zdezynfekować ręce.
 4. Po potwierdzeniu rezerwacji klient nie idzie do szatni, lecz kieruje się bezpośrednio do gabinetu wraz z kosmetologiem, przebiera się w gabinecie i tam zostawia rzeczy osobiste.
 5. Nie wolno używać ani wyjmować telefonu komórkowego w czasie całego pobytu w gabinecie.
 6. Klient obowiązkowo wypełnia ankietę dotyczącą aktualnego stanu zdrowia oraz kartę konsultacyjną  z kosmetologiem.
 7. Ograniczamy rozmowy pomiędzy personelem a Klientem do minimum wymaganego do zrealizowania usługi.
 8. Po zabiegu dokonujemy płatności i opuszczamy Unikatonię lub korzystamy z chwili relaksu w ogródku Restauracji Unikatonia, co szczerze Państwu rekomendujemy.

 

REGULAMIN ZACHOWANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W STREFIE CARDIO FITNESS ORAZ SIŁOWNI W ZWIĄZKU Z COVID-19