Drogi Kliencie Unikatonii,

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności wprowadzonymi w dniu 25.05.2018 r. przedstawiamy cele i zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Kto przetwarza Twoje dane?

  • Administratorem Twoich danych jest  Unikatonia  Spółka z o.o.  z Lubinie, ul. Zielonogórska 1

.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie  w związku z nabyciem  naszych usług.

 .

W jakim celu  przetwarzamy Twoje dane?

  • Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług będących przedmiotem naszej działalności, kontakt smsowy lub telefoniczny w celu potwierdzenia wykonania usługi, przesyłanie informacji marketingowych i aktualnych ofert drogą mailową bądź za pomocą smsów.

.

Twoje uprawnienia wobec Unikatonii w zakresie przetwarzanych danych

  • Pamiętaj, że w każdym momencie masz prawo:
  • - do dostępu do swoich danych,
  • - do zmian i poprawiania,
  • - do ograniczenia przetwarzania,
  • - do „bycia zapomnianym” czyli do usunięcia Twoich danych z naszej bazy
  • - do sprzeciwu, w każdej sytuacji gdy przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych

 .

Jak długo przechowujemy  i przetwarzamy udostępnione dane osobowe?

Dane przechowywane mogą być  do momentu odwołania  zgody,  a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz cofnąć zgodę w całości bądź w  wybranym zakresie.

 .

Komu udostępniamy Twoje dane?

Dane osobowe w niezbędnym zakresie udostępniamy podmiotowi zewnętrznemu wyłącznie w przypadku gdy realizacja naszej usługi jest powiązana z jego działalnością, w szczególności  to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności.

 .

Zaznaczamy , że nie przetwarzamy Twoich danych osobowych  automatycznie (w tym poprzez profilowanie).
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres mailowy:  daneosobowe@unikatonia.pl
lub:
Unikatonia sp. z o.o. w Lubinie,
ul. Zielonogórska 1,
59-300 Lubin